Cách đăng ký và gói cước 3G Mobifone 2013

06/08/2013
Cách đăng ký và gói cước 3G Mobifone 2013

Dịch vụ Mobile Internet được mở tự động cho thuê bao hòa mạng mới (bao gồm thuê bao trả trước và thuê bao trả sau) và các thuê bao đang hoạt động có đăng ký gói cước Mobile Internet.

 

 

1. Các kênh cung cấp dịch vụ

Bạn có thể sử dụng dịch vụ qua các kênh sau:

   Gửi tin nhắn tới 999

   Qua USSD, bấm *090*5*6#OK

   Qua wapsite: từ máy điện thoại, truy cập http://wap.mobifone.com.vn, http://naptien.mobifone.com.vn

   Qua website: đăng nhập http://mobifone.com.vn, http://naptien.mobifone.com.vn bằng tài khoản MobiFone Portal.

2. Đăng ký sử dụng

a. Đăng ký dịch vụ

Bạn có thể Đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Internet theo một trong những cách sau:

   Cách 1: Qua tin nhắn, soạn DATA ON gửi 999

   Cách 2: Qua USSD, bấm *090*5*6*1#OK

Lưu ý

Sau khi đăng ký thành công:

   Để sử dụng được dịch vụ Mobile Internet có thể bạn phải khởi động lại máy điện thoại di động

   Bạn sẽ được sử dụng dịch vụ Mobile Internet với gói cước mặc định M0.

b. Đăng ký gói cước

Bạn có thể đăng ký sử dụng gói cước Mobile Internet theo một trong những cách sau:

- Cách 1: Qua SMS: Soạn DK TênGóiCước gửi 999

Tên gói cước làM10, M25, M70, M100, D1, MIU, BMIU (Big MIU), Zing, OPE (gói cước Opera Mini), BBU (gói cước BlackBerry không giới hạn).

Ví dụ: để đăng ký gói MIU, bạn soạn DK MIU gửi 999. 

Nếu bạn đang sử dụng gói cước Mobile Internet khác và còn dung lượng miễn phí, bạn soạn Y gửi 999 để xác nhận việc đăng ký gói cước. Yêu cầu đăng ký gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

- Cách 2: Qua USSD, bấm: *090*5*6*3#OK trên bàn phím máy điện thoại di động và làm theo hướng dẫn để chọn gói cước muốn sử dụng.

- Cách 3: Truy cập wapsite http://wap.mobifone.com.vn qua GPRS/EDGE/3G (hệ thống tự nhận diện số thuê bao của bạn): chọn dịch vụ Mobile Internet/Đăng ký/Hủy gói cước/Gói cước muốn đăng ký. Nếu bạn truy cập wapsite bằng kết nối khác (wifi), bạn cần đăng nhập hệ thống bằng tài khoản  MobiFone Portal của mình.

   Hoặc truy cập http://naptien.mobifone.com.vn chọn Đăng ký gói dịch vụ data/Gói cước muốn đăng ký.

- Cách 4: Đăng nhập website http://mobifone.com.vn bằng tài khoản đã đăng ký, chọn mục Dịch vụ GTGT/Đăng ký/Hủy dịch vụ GTGT/Gói cước muốn đăng ký

Hoặc đăng nhập website http://naptien.mobifone.com.vn bằng tài khoản đã đăng ký, chọn Đăng ký gói dịch vụ data/Gói cước muốn đăng ký.

Lưu ý: 

   Gói cước hiệu lực ngay khi hệ thống nhắn tin thông báo thành công.

   Sau khi đăng ký gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã đăng ký.

   Tại một thời điểm, bạn có thể đăng ký 01 gói cước theo dung lượng sử dụng và nhiều gói cước theo địa chỉ IP.

   Bạn không được đăng ký sử dụng đồng thời gói cước MIU, BMIU, D1 với các gói cước Mobile Internet khác và các gói cước Mobile Internet khuyến mại khác.

   Khi đang sử dụng gói BBU của BlackBerry bạn không được đăng ký với các gói Mobile Internet khác.

3. Hủy dịch vụ và hủy gói cước

a. Hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy dịch vụ Mobile Internet theo một trong những cách sau:

- Cách 1: Qua tin nhắn, soạn DATA OFF gửi 999

- Cách 2: Qua USSDbấm *090*5*6*2#OK

b. Hủy gói cước

Bạn có thể hủy gói cước Mobile Internet theo một trong những cách sau:

- Cách 1: Qua SMS

+ Bước 1: Soạn HUY TênGóiCước gửi 999.

Tên gói cước làM10, M25, M70, M100, D1, MIU, BMIU (Big MIU), Zing, OPE (gói cước Opera Mini), BBU (gói cước BlackBerry không giới hạn).

Ví dụ: để hủy gói MIU, bạn soạn tin HUY MIU gửi 999. 

+ Bước 2: Soạn Y gửi 999 để xác nhận yêu cầu hủy gói cước Mobile Internet. Yêu cầu hủy gói sẽ hủy nếu bạn không xác nhận trong 10 phút.

- Cách 2: Qua USSD, bấm: *090*5*6*4#OK trên bàn phím máy điện thoại di động và làm theo hướng dẫn.

- Cách 3: Truy cập wapsite http://wap.mobifone.com.vn qua GPRS/EDGE/3G (hệ thống sẽ tự nhận diện số thuê bao của bạn): chọn dịch vụ Mobile Internet/Đăng ký/Hủy gói cước/Hủy gói cước. Nếu truy cập wapsite qua kết nối khác (wifi), bạn cần đăng nhập bằng tài khoản MobiFone Portal.

- Cách 4: Đăng nhập website http://mobifone.com.vn bằng tài khoản đã đăng ký, chọn mục Dịch vụ GTGT/Đăng ký/Hủy dịch vụ GTGT/Gói cước muốn hủy

Lưu ý:

   Việc hủy gói cước có hiệu lực ngay từ thời điểm hệ thống nhắn tin thông báo thực hiện thành công.

   Khi thực hiện hủy gói cước trước khi hết hạn thì toàn bộ dung lượng miễn phí của gói cước (nếu còn) sẽ bị xóa và cước thuê bao sẽ không được hoàn lại. 

   Gói cước sẽ bị Hủy khi: bạn chủ động hủy gói cước, gói cước hết hạn sử dụng nhưng bạn không gia hạn, thuê bao bị khóa 2 chiều.

   Chuyển đổi giữa các loại hình thuê bao trả trước: gói cước Mobile Internet đang sử dụng sẽ được bảo lưu.

   Chuyển đổi từ trả trước sang trả sau và ngược lại: gói cước Mobile Internet đang sử dụng sẽ không được bảo lưu.

4. Gia hạn gói cước

a. Nguyên tắc chung

   Chỉ gia hạn đối với những gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày (M10, M25, M70, M100, MIU, BMIU)

   Sau khi đăng ký gói cước thành công, mặc định các gói cước có thời hạn sử dụng 30 ngày sẽ được tự động gia hạn.

   Bạn có thể chủ động thực hiện:

+ Tự động gia hạn gói cước

+ Không gia hạn gói cước

+ Gia hạn gói cước khi gói cước còn hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí với tốc độ cao của gói.

Lưu ý: Sau khi gia hạn gói cước thành công, bạn cần tắt tất cả ứng dụng Internet hoặc khởi động lại máy để được tính cước theo gói cước đã gia hạn.

b. Cách thức gia hạn gói cước

* Gia hạn gói cước tự động trên hệ thống

   Hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn trước khi gói cước hết hạn sử dụng 01 ngày. Nếu bạn không yêu cầu hủy hoặc không gia hạn thì gói cước sẽ được gia hạn cho chu kỳ 30 ngày tiếp theo.

   Gói cước không được gia hạn trong các trường hợp sau:

+ Bạn gửi tin nhắn hủy hoặc yêu cầu không gia hạn gói cước trước thời điểm hệ thống gia hạn gói cước

+ Thuê bao bị khóa 1 chiều/Tài khoản của bạn không đủ để trừ cước thuê bao của gói cước (đối với thuê bao trả trước).

* Gia hạn gói cước theo yêu cầu của khách hàng

   Bạn có thể gia hạn các gói cước  M10, M25, M70, M100 nếu gói cước đang sử dụng vẫn  còn thời gian sử dụng nhưng đã hết dung lượng miễn phí. Gói cước mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi bạn yêu cầu gia hạn thành công tuy nhiên ngày sử dụng của gói cước sẽ không được cộng dồn.

   Bạn có thể gia hạn gói cước MIU, BMIU trong trường hợp gói cước vẫn còn thời hạn sử dụng nhưng đã hết dung lượng được sử dụng với tốc độ cao 7,2 Mbps.

   Bạn không thể gia hạn gói cước nếu gói cước bạn đang sử dụng còn dung lượng miễn phí và thời gian sử dụng.

   Để gia hạn gói cước, bạn soạn GH TênGóiCước gửi 999.

Ví dụ: để gia hạn gói cước MIU, bạn soạn GH MIU gửi 999.

* Không gia hạn gói cước: 

Để không gia hạn gói cước, bạn soạn KGH TênGóiCước gửi 999.

Ví dụ: để không gia hạn gói cước MIU, bạn soạn KGH MIU gửi 999.

Lưu ý:

+   Khi yêu cầu không gia hạn gói cước thành công, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn của gói cước. Sau khi gói cước hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ không tự động gia hạn.

+   Sau khi gói cước bị hủy, bạn được tiếp tục sử dụng dịch vụ Mobile Internet với giá cước và tốc độ gói mặc định M0. 

5. Tặng gói cước

Để tặng gói cước, soạn: TANG TênGóiCước ThuêBaoNhận gửi 999.

Điều kiện tặng gói cước:

   Thuê bao tặng: thuê bao tặng phải hoạt động hai chiều, có đủ tiền trong tài khoản

   Thuê bao nhận:

Thuê bao hoạt động hai chiều có thể nhận gói được tặng trong các trường hợp sau:

+ Thuê bao nhận chưa có gói Mobbile Internet hoặc đang sử dụng gói Mobile Internet cơ bản (trừ gói MIU, BMIU) nhưng đã hết dung lượng miễn phí có thể nhận bất kỳ gói cước Mobile Internet nào.

+ Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản nhưng còn dung lượng miễn phí có thể nhận được gói cước gia tăng (ví dụ gói Zing,...).

Thuê bao không được nhận gói cước Mobile Internet trong trường hợp sau:

+ Thuê bao nhận là thuê bao di động khóa 1 chiều hoặc 2 chiều.

+ Thuê bao nhận là thuê bao Fast Connect.

+ Thuê bao nhận đang sử dụng gói cước Mobile Internet cơ bản, còn hiệu lực và dung lượng miễn phí hoặc đang sử dụng gói cước MIU, BMIU thì không nhận được gói cước MIU, BMIU gói cước Mobile Internet cơ bản khác, chỉ có thể nhận gói Zing.

+ Thuê bao nhận đang sử dụng gói BlackBerry có dung lượng miễn phí đi kèm, không nhận được gói cước Mobile Internet.

6. Kiểm tra trạng thái gói cước

    Để kiểm tra trạng thái gói cước Mobile Internet, soạn KT DATA gửi 999. 

    Để kiểm tra trạng thái gói cước đã tặng, soạn KT ThuêBaoNhận gửi 999.

7. Yêu cầu hỗ trợ

    Để nhận được thông tin hỗ trợ về dịch vụ Mobile Internet, soạn TG MI gửi 999.

    Câu lệnh khác được chấp nhận: 

MI hoặc TRO GIUP MI hoặc HO TRO MI hoặc HELP MI gửi 999.

Lưu ý: Đối với từng giao dịch đăng ký/hủy dịch vụ, gói dịch vụ, gia hạn/hủy gia hạn gói dịch vụ, tặng gói dịch vụ, hệ thống sẽ gửi SMS thông báo về trạng thái giao dịch thành công hay không thành công của thuê bao.

 

Xem thêm: Các điểm giao dịch của Viettel tại Hà Nội

In
Hỗ trợ trực tuyến

0979.99.88.990979.99.88.99

 

 

 Sim đẹp tham khảo

 

0913.889.8830913.889.883 =3tr5


0903.19.19.180903.19.19.18 =4tr


0915.589989 =4tr5


09189.38889 = 2tr5


0915.39.79.680915.39.79.68 =5tr


09.6789.789909.6789.7899 =13tr


09.6789.197409.6789.1974 =5tr


09.1974.866809.1974.8668 =8tr


0968.12.68680968.12.6868 =25tr


0906.717.7170906.717.717 =12tr


0906.399.6660906.399.666 =7tr5


0908.005.6660908.005.666 =5tr


0966.26.22220966.26.2222 =19tr


0966.79.22220966.79.2222 =16tr


0969.38.22220969.38.2222 =13tr


097.797.1111097.797.1111 =10tr


0962.778.9990962.778.999 =10tr


0932.178.9990932.178.999 =6tr


0967.19.79790967.19.7979 =13tr


0939.86.39390939.86.3939 =16tr


0929.886.8860929.886.886 =13tr


0928.277.2770928.277.277 =4tr


0929.299.1990929.299.199 =1tr5


0918.135.2460918.135.246 =5tr


0968.135.2460968.135.246 =5tr


09.1237.797909.1237.7979 =16tr


0969.07.38880969.07.3888 =5tr5


0989.233.777 = 6tr


0986.778.777 = 9tr5


0989.616.777 = 6tr


0936.166.7770936.166.777 =5tr5


0975.278.278 = 9tr


0983.028.0280983.028.028 =8tr


0947.575.5750947.575.575 =6tr


0946.942.9420946.942.942 =3tr

 

0968.999929 =9tr

 

0967999779 =10tr

 

Xem thêm 2 triệu sim: Bấm vào đây

!

 


 


 

Copyright (C) 2013

 Sim Số Đẹp Việt Nam - SimSoDepVietNam.Edu.VN


Sim số đẹp Việt Nam được phát triển bởi Mr Tuấn và liên kết sim so dep Viet Nam trên Google+


Liên kết tài trợ: